جشنواره «یاس»؛ محفلی منسوخ شده

جشنواره «یاس»؛ محفلی منسوخ شده

30نماایران، چهارمین جشنواره فیلم ویدیویی در رامسر در حالی برگزار شد که اکثر سالن های نمایشش خالی بود.