آرشیو "یادداشت سردبیر"

همه مصائب یک انتخاب،یک رقابت
یادداشت سردبیر/2

همه مصائب یک انتخاب،یک رقابت

30نماایران،آیا غیر از این است که بودجه نهادها اول به جهت قرار گرفتن در چارچوب های مشخص شده سازمان مربوطه تولید می شود؟! پس چطور ممکن است که نهاد ارزشی مربوطه رضایت دهد تا فیلمش از دیده شدن در یک جشنواره که عنوان مبارک فجر را دارد خارج شود؟!

جشنواره «یاس»؛ محفلی منسوخ شده

جشنواره «یاس»؛ محفلی منسوخ شده

30نماایران، چهارمین جشنواره فیلم ویدیویی در رامسر در حالی برگزار شد که اکثر سالن های نمایشش خالی بود.