پرونده ماه:آل پاچینو؛ آشنایی با سلطان

پرونده ماه:آل پاچینو؛ آشنایی با سلطان

30نماایران: آل پاچینو - در این قسمت با روند تکاملی زندگی حرفه ای و شخصی این بازیگر آشنا می شویم و جوایز مهمی که کسب کرده است.