آرشیو "پرونده ماه"

پرونده ماه:آل پاچینو؛ سماجت یک احمق در کارش منجر به عقلانیتش می شود

پرونده ماه:آل پاچینو؛ سماجت یک احمق در کارش منجر به عقلانیتش می شود

30نماایران:آل پاچینو - این بازیگر بزرگ در مصاحبه ای تصویری از تقلید بازیگران فیلم ها و هر آن چیزی که برایش جذاب بود بعد از دیدن می گوید و با یک ضرب المثل متفاوت مصاحبه را به پایان می برد.

پرونده ماه:آل پاچینو؛ آشنایی با سلطان

پرونده ماه:آل پاچینو؛ آشنایی با سلطان

30نماایران: آل پاچینو - در این قسمت با روند تکاملی زندگی حرفه ای و شخصی این بازیگر آشنا می شویم و جوایز مهمی که کسب کرده است.