معرفی کتاب «فیلم اول من» / لذت گفتن صدا،دوربین،حرکت

معرفی کتاب «فیلم اول من» / لذت گفتن صدا،دوربین،حرکت

30نماایران:ز ویژگی مهم این کتاب که توسط انتشارات هرمس عرضه شده است گفتگو با هشت فیلمساز معاصر است که از روند تولید و چگونگی آن با جزییات در گفتگو با استیون لوئنستاین مطرح نموده اند.