چاپ
پلیس اقتصادی در پولشویی سینما ورود می کند؟!

30نماایران(سینماناب): در حالی که سازمان سینمایی در مسئله ورود پول های مشکوک به سینما نشان داده است که نمی تواند نظارت دقیقی داشته باشد اما با آغاز به کار پلیس اقتصادی در ساختار پلیس کشور ، می توان با یک توافقنامه ای پلیس اقتصادی را در موضوع پولشویی سینما وارد کرد.

به گزارش سایت ۳۰نماایران (سینماناب)، موضوع پولشویی در سینما و جریان قالب تولید و پخش آثار سینمایی و خانگی موضوعی است که این روزها علاوه بر ضربه زدن بر پیکره جریان تولید سالم و مستقل سینمای ایران منجر به یک بهم ریختگی اساسی شده است که در نهایت نمونه این تهیه کنندگان و سرمایه گذاران را در دادگاه برحسب جرم های دیگر نظیر اختلاس در نظم بانکی کشور دیده ایم اما روزگذشته مهدی سلطانی یکی از بازیگران «شهرزاد» در مصاحبه ای صراحتا اعلام کرد که «چه مسیری بهتر از فرهنگ و هنر برای تمیز کردن پول های کثیف!»

در شرایطی که با انفعال دستگاه هایی چون ارشاد و صنوف در مسئله ورود پول های مشکوک مواجه ایم که طی چند ماه اخیر پلیس اقتصادی به توصیه رهبری و به ریاست سردار محمدرضا مقیمی ذیل نیروی انتظامی شروع به کار کرده است تا در حوزه های مختلف مالی ورود کند، می توان این مطالبه را مطرح کرد  که مسئولین سازمان سینمایی به عنوان متولی سینمایی کشور برای مقابله با این پدیده با پلیس اقتصادی همکاری جدی داشته باشند و امنیت اخلاقی و مالی را به جریان سینمایی کشور بازگردانند.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :