چاپ
فیلم های جشنواره در یک قاب/7 آباجان؛ شلخته ای بی هویت که حرف زیاد می زند

30نمایران:«آباجان» ابتدا از فیلمنامه ضربه می خورد و اصرار علیمردانی بر نوشتن کاملا اشتباه است، چرا که او تکنسین خوبی است اما نویسنده ای است که به ایده هایش خیلی اعتماد می کند .

هاتف علیمردانی در این کارنامه محدودش که سرعت خوبی هم گرفته است به شدت پراکنده فیلم می سازد و فیلمهایش هر کدام ساز هایی را می نوازند که کوک نیست و گاهی هم آنقدر نامزون می شود که ارکستر دچار بحران جدی می شود و اعتماد کردنش به یکی دو ایده کوتاه تبدیل به فیلمی می شود که کاملا شلخته و درهم است و این موضوع در «آباجان» کاملا برجسته می شود به طوری که زبان لکتتش روی پرده بیرون می زند.

«آباجان» ابتدا از فیلمنامه ضربه می خورد و اصرار علیمردانی بر نوشتن فیلمنامه کاملا اشتباه است، چرا که او تکنسین خوبی است اما نویسنده ای است که به ایده هایش خیلی اعتماد می کند و این ایده ها هیچ ظرفیتی برای فیلم شدن ندارند، در این فیلم بعد از کلی نمایش روزمرگی، آدمهایی که شخصیت نمی شوند به موضوع خوردن تریاک توسط بچه و بعد کات به اعلامیه ها می رسد و در یک اقدامی دختر و پسر فرار می کنند, در اینجا کات بعدی می خورد به موضوع بازگشت رزمنده ای که قبلا گفته شده بود که شهید شده است و بعد کات به آتش گرفتن مدرسه!!! این طرح موضوعات فرعی در قالب اصلی داستانی و روایت شلخته از آنها تبدیل به «آباجان» شده است.

فیلم در بستن موضوعاتی که مطرح می کند ناتوان عمل می کند و هیچ کدام از آنها را به سر مقصود مشخصی نمی رساند و این نقیصه هم به عدم دراماتیزه کردن فیلمنامه آن برمی گردد که می توانست اوج و فرود های بسیاری را در لابه لای مسئله هایش داشته باشد و همانطور که تصویری از یک معلم تریاکی و مدافع ارزش های رزمندگان نشان می دهد و گره گشایی نمی کند که چرا او اصرار بر شهید شدن پسر ماجان دارد و یا از آن طرف داماد دیگر خانواده با بازی سعید آقاخانی چطور فراموش می کند دخترش نیست!

موسیقی و طراحی صحنه از زمانه ای که از آن در فیلم یاد می شود عقب می ایستد و فیلم در فضاسازی به خود سانسوری اجباری دست می زند، چرا که روایت دهه شصت در فیلم محدود می شود به پخش موسیقی آن دهه و برخی تابلوهایی که باز هم مناسب آن نیست.

بازی به شدت تصنعی و بی حس و حال با لهجه ای نچسب و تصویر اشتباه از یک مادر به انتظار نشسته و یا یک بزرگ خانواده که توسط فاطمه معتمدآریا اجرا می شود ا دیگ ضعف های بزرگ فیلم است.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :