چاپ
اعتبار سیمرغ حفظ شود، لطفا!

30نماایران: حمید غفاریان - سازمان سینمایی در چیدمان اجرایی جشنواره باید به یک ثبات برسد تا بتواند برای آن چشم انداز هم ترسیم کند و آیا این ساختار یکپارچه می تواند از سوی دبیری که چند شغله است، خروجی قابل دفاعی داشته باشد؟ تا کی باید نگران این بود که جشنواره بدون دغدغه ای که به کسی هم برنخورد ترتیب داد؟

محمدمهدی حیدریان؛ رییس سازمان سینمایی اعلام کرد که ظرف ده روز آینده دبیر جشنواره فیلم فجر اعلام خواهد شد، در حالی که گفته می شود حیدریان حداقل تا پایان جشنواره فیلم فجر در راس سازمان سینمایی با توجه به تغییر وزیر ارشاد باقی خواهد ماند و برآیند سیاست گذاری وی در جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت اما او برای برگزاری جشنواره سی و هفتم با چالش های جدی روبرو خواهد بود، چرا که برگزاری جشنواره فیلم فجر در دولت ندبیر و امید نتوانسته به ایده آل های اجرایی و مورد قبول خود دولت و نهادهای بالاتر قرار گیرد به طوری که از سوی رهبری «ولنگاری فرهنگی» مورد تاکید قرار گرفت.

حیدریان در حالی باید دبیری این جشنواره ملی و بزرگ را معرفی کند که محمد حیدری در اجرای جشنواره گذشته نشان داد که از تمامیت سینمای ایران نتوانست دفاع کند و در برابر سطحی نگری عده ای سکوت کرد و در گردابی قرار گرفت که خودش و تیمش را مورد انتقاد جدی قرار داد که از ضعف اجرایی و نبود یک اتاق فکر خلاق خبر می داد. هر ساله جشنواره فجر مورد توجه جدی  مردم به عنوان میعادگاهی برای رونمایی از آثار سینمای ایران قلمداد می شود وبا توجه به ظرفیت بالای علاقه مندی در دورانی که به لطف فضای مجازی گسترده تر شده است اما حتی این مدیر در بلیت فروشی ساده آن دچار لغزش شد و آثار سینمای ایران به شکل ناثوابی بلیت فروشی شد که مورد ابهام جدی قرار گرفت.

در میان انبوه جشنواره های ریز و درشتی که در کشور در حال برگزاری است و کشف هویت در آنها بسیار سخت شده است اما ظرفیت جشنواره باید با دبیر آن همخوانی داشته باشد و به راحتی این موقعیت فدای شروط انتخاب مدیری نشود که برگزاری آن را از حالت ملی به محفلی تبدیل کند و فضای رقابت فجر باید توامان جدی حفظ شود و به بستری برای تسویه حساب های سیاسی تبدیل نشود.

مسئله ای که در جشنواره گذشته مورد هجمه قرار گرفت به اعتبار تنها جایزه رسمی سینمایی کشور یعنی سیمرغ برمی گردد به نحوی که کارگردان جوان ارگانی در واکنشی از ادبیات سطحی «سیمرغ کیلویی چند؟» استفاده می کند و نمی داند این سیمرغ از جشنواره ای می آید که پیشانی دهه ای است که پیروزی انقلاب را نمایندگی می کند و بودند فیلمها و فیلمسازانی که در عین شایستگی بالا فیلمشان دیده نشد اما لب به اعتراض نگشودند، چرا که قواعد بازی و رفتار سلیقه ای مدیران و سهم خواهی ها را به خوبی می شناسند و این فیلمساز در عین حال که فیلمش در چند رشته کاندیدا شد اما باز هم سهم خواهی می کند.

شنیده ها حکایت از آن دارد که گزینه های پیش رو حیدریان برای دبیری جشنواره بسیار محدود است و دایره آدمها برای انتخاب این مهم بسیار تنگ است، در حالی که سابقا اعتماد به برخی گزینه ها نشان داده که توانسته اند در اجرای آن بهتر عمل کنند.

حیدریان در حالی از انتخاب دبیر جشنواره خبر داده که بحث نهضت تولید محتوا را بسیار جدی دانسته و لزوم نظارت بر آن را وظیفه خود قلمداد کرده است، چطور وی می تواند به فاصله کوتاهی تا جشنواره به این نهضت دست یابد؟ در عین حال که ساختار اجرایی جشنواره دست خوش تغییرات سلیقه ای و تازه نشود! نهضت تولید محتوا برای جهت دهی جشنواره فیلم فجر که نشان داده به نوعی سبد متنوعی از آثار است، می تواند یک امر میمون تلقی شود اما دست آخر ما را با سینمایی مواجه می کند که بسیار پاستوریزه از سوی نگاه فیلتری عبور کرده است که بسیار یک سویه خواهد بود همانطور که سیاست گذاری سینمای دهه شصت هم به همین شکل بود.

سازمان سینمایی در چیدمان اجرایی جشنواره باید به یک ثبات برسد تا بتواند برای آن چشم انداز هم ترسیم کند و آیا این ساختار یکپارچه می تواند از سوی دبیری که چند شغله است، خروجی قابل دفاعی داشته باشد؟ تا کی باید نگران این بود که جشنواره بدون دغدغه ای که به کسی هم برنخورد ترتیب داد؟ نگرانی ها نباید آنقدر کوچک باشد که خود جشنواره را زیر سوال ببرد، بعد از گذشت سی و شش سال از جشنواره باید به آن نگاهی جامع داشت و از چند پارگی آن پرهیز کرد، نکته ای که سازمان سینمایی در دوران حجت الله ایوبی اسیر آن شد و در کلیت سینما را چند پاره کرد و حالا از دست کمتر مدیر جاه طلبی بر می آید که آرامش  و ثبات را به آن برگرداند.

اعتبار و شان سیمرغ به عنوان یک برند نباید مورد هجوم عده ای قرار گیرد که حسابرسی های خارج از سینما را در آن دخیل می کنند و نگاهشان هم در این حوزه بسیار محدود است.

وقت آن رسیده است که جشنواره فیلم فجر خروجی یک سازمانی باشد که در آن سلیقه ها خارج می شود و آیین نامه های محکم جایگزین آن شود تا شاهد این نباشیم که جشنواره فجر در دوران پیش از اجرا و در زمان اجرا سر بار موزه سینما یا موسسه رسانه های تصویری شود و از محل بودجه آنها ارتزاق کند.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :