چاپ
بازی با واژه تحریم؛ ترفند تازه برای خبرسازی

30نماایران: خبرسازی تحریم فیلم ها توسط برخی صاحبان سینماها امروزه تبدیل به ترفندی برای تهیه کنندگان شده تا موج خبری اکران فیلمشان همچنان محفوظ باشد.

به گزارش سایت ۳۰نماایران، با تراکم اکران فیلم ها در فصل پاییز که نشان می دهد کمتر نشانی ازمدیریت اکران در این فصل احساس می شود، فضای ملتهبی بین تهیه کنندگان ایجاد شده است تا بتوانند در این شرایط مخاطبان بیشتری را به سینما بکشانند.

براساس این گزارش، فضای مجازی از اصلی ترین بسترهای تبلیغاتی ارزان صاحبان فیلم قلمداد می شود و خبر سازی های بسیاری که از سوی صاحبان فیلم ها در فضای مجازی منتشر می شود برداشت های ناصوابی را به دنبال دارد، از تهیه کننده ای که از جنگ رسانه ای با فیلمساز پیشکسوت دست کشیده به فارابی می تازد که تنها یک سینما فرهنگ با دو سالن در تهران دارد و ترجیح داده که فیلم دیگری نشان دهد اما از سوی تهیه کننده این فیلم متهم به تحریم فیلمش می شود و یا شهرداری که به واسطه یک تصمیم خارج از سینما قصد دارد که فیلم تهیه کننده دیگری را اکران نکند اما انگ مدیر قالیبافی و تحریم شهرداری خورده است.

گفتنی است، برای اولین بار حوزه هنری واژه تحریم فیلم را در ادبیات اکران سینمای ایران مد کرد اما حالا که این سازمان از تحریم فیلم ها تقریبا دست کشیده است اما این ادبیات همچنان در  خبرسازی ها ادامه دارد.

براساس این گزارش، حمایت از سینمای ایران در شرایطی که عدالت در آن باشد خواسته همه اهالی سینماست اما هر تصمیمی از سوی صاحبان سینماها نباید تبدیل به ترفندی شود که تبدیل به شعار یک فیلم شود،مسئله ای که این روزها در فضای مجازی بسیار دیده می شود و انتظار می رود سازمان سینمایی به عنوان متولی باید در اکران نقش کدخدا منشی ایفا کند و شورای عالی اکران را ایجاد کند تا نقش نظارتی بر شورای صنفی و اکران را داشته باشد.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :