چاپ
اعضای کانون کارگردانان منتقد جدی سیاست های خانه سینما / مجمع عمومی برای چهارمین بار به نتیجه نرسید!

30نماایران: شب گذشته جلسه کانون کارگردانان در خانه سینما برگزار شد اما به نتیجه منتج نشد.

به گزارش سایت ۳۰نماایران، کانون کارگردانان خانه سینما به عنوان مهمترین صنف خانه سینما شب گذشته برای چهارمین بار بعد از اعلام مجمع عمومی در روزنامه رسمی و اطلاع اعضا به جد نصاب نرسید.

براساس این گزارش، اجبار هیات مدیره خانه سینما برای عضویت کلیه صنوف در وزارت کار از اصلی ترین نقد اعضای کانون کارگردانان به خانه سینما است و این پیشنهاد تاکنون در مجمع عمومی کانون کارگردانان نتوانسته است رای بیاورد و البته اتخاذ تصمیم های شخصی با نام کانون کارگردانان که آخرین آن به لغو عضویت سعید سهیلی از این کانون برمی گردد از دیگر ناراحتی های اعضا است که نسبت به رییس و شورای مرکزی آن دارند.

در شرایطی که فعالیت های صنوف خانه سینما هر روز رو به تضعیف است، این عدم حضور اعضای یک صنف مهم به نوعی اعتراض جدی ای است که اعضای کانون کارگردانان به سیاست های هیات مدیره و مدیرعامل خانه سینما دارند.

خانه سینما این روزها وضعیت ملتهبی دارد از کنار گذاشتن غلامرضا موسوی توسط هیات مدیره انجمن تهیه کنندگان مستقل که گفته می شود کار به درگیری فیزیکی هم رسیده است تا وضعیتی که کانون کارگردانان دارد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :