چاپ
جشن دلتنگي؛ آدمك هاي نفرين شده

30نماايران - حميد غفاريان:فيلمنامه روي كاغذ شخصيت نمي سازد و ما آدمك هايي مي بينيم كه قرار است يك مضمون را برجسته كنند و به هر شكلي مطرح كنند تا مانيفست شان در جهت فيلم استفاد شود، از زندگي دو نفره اي با بازي ضعيف بابك حميديان و ميناساداتي كه مشخص نيست چرا يهو حرف هاي فلسفي وارد گفتگوهاي عادي شان مي شود.

«جشن دلتنگي» به كارگرداني پوريا آذربايجاني به موضوع آسيب هاي فضاي مجازي و به خصوص اينستاگرام مي پردازد كه در نگاه كلان، موضوع بروزي است كه شايد چند سال ديگه اصلا مصرفي نداشته باشد اما فيلمساز يك سري آسيب هاي يك خطي را انتخاب كرده است تا روايت هاي موازي را پيش ببرد در جهت يك هدف كه مقصودش بوده است.

فيلمنامه روي كاغذ شخصيت نمي سازد و ما آدمك هايي مي بينيم كه قرار است يك مضمون را برجسته كنند و به هر شكلي مطرح كنند تا مانيفست شان در جهت فيلم استفاد شود، از زندگي دو نفره اي با بازي ضعيف بابك حميديان و ميناساداتي كه مشخص نيست چرا يهو حرف هاي فلسفي وارد گفتگوهاي عادي شان مي شود و همچنين روند تغيير نگرش مرد و دلبستگي هايي كه براي فضاي به دور از گوشي موبايل مطرح مي شود، مثلا در جايي زن مي گويد برويم و زندگي آدمها را حدس بزنيم در حالي كه يكي از آفت هاي استفاده از فضاي مجازي فضولي در زندگي افراد است و فيلمساز نظريه تازه اي ارائه نمي دهد و فقط شكلش را عوض مي كند.

روايت ديگر به موضوع چند جوان برمي گردد كه معلوم نيست چه كار مي كنند و اصلا چرا هستند؟ و محسن كيايي كه از دل فيلم هاي برادرش به اين فيلم آمده است و با شخصيت پردازي كه در ذهن مخاطب براي فيلم پوريا آذربايجاني نيست، خيلي خودجوش روي سقف ماشين مي رود و مانيفست فيلمساز را اين بار او روي اين موقعيت مطرح مي كند و يا به سبك دوستي ها دهه ۸۰ كه از طريق ياهو مسنجر شكل مي گرفت تا نهايتش به يك ديدار در پارك ملت برسد، آسيب شناسي اين اپيزود است.

اپيزود ديگر به مردي است كه وقتي مي بيند همسرش درگير شبكه هاي مجازي شده است، سراغ عشق قديمي اش مي رود، اين اپيزود به دليل تازه بودن داستانش نيازمند پرداخت بيشتري بود و از طرفي آذربايجاني مي توانست همين ايده را بسط دهد تا ميزان تاثيرگذاري اش را ارتقا دهد، چراكه اين آسيب با آمدن شبكه هاي مجازي، پايه هاي بسياري از خانواده ها را سست كرد و اين اپيزود نسبت به ديگر اپيزودها هم اجراي بهتري دارد و هم لحن اصلي فيلم در اين اپيزود جا مي گيرد.

«جشن دلتنگي» در سينماي ناپايدار پوريا آذربايجاني يك هدف خوب دارد و آن هم رسيدن به يك هدف مشخص جشن دلتنگي است كه فارغ شدن از شبكه هاي مجازي است كه بايد آدمها را به اين جشن دعوت كند اما وقتي همه اپيزودها روايت شده است ما نياز به يك نسخه جذاب تر براي اين جشن دلتنگي بوديم كه در فيلم به آن نمي رسيم.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :