چاپ
مصلحت آیین نامه فقط برای کمدی! / آیا برای دیگر فیلم ها هم عدالت رعایت می شود؟!

30نماایران: با پایان یافتن ده هفته از نمایش عمومی «آینه بغل» اما این فیلم ضمن در اختیار داشتن اکثریت سالنهای سینما سطح کشور، برخلاف دیگر فیلم ها وارد یازدهمین هفته اکران خود می شود.

به گزارش سایت ۳۰نماایران، در حالی که طبق آیین نامه شورای صنفی نمایش بعد از ده هفته باید هر فیلم سرگروهش را از دست دهد اما «آینه بغل» با وارد شدن به هفته یازدهم اما همچنان سرگروه خود را دارد و طبق شنیده ها اکران آن تا هفته دوازدهم هم ادامه خواهد داشت.

براساس این گزارش،شورای صنفی نمایش با ربط دادن امتداد اکران «ینه بغل» به جشنواره مدعی شد که این فیلم به دلیل اشتغال سرگروه به فیلمهای جشنواره باید دو هفته اضافی روی پرده باشد و با توجه به این مصلحت اندیشی شورای صنفی نمایش باید دیگر فیلم هایی که همزمان با اکرانشان، سرگروه خودشان را به جشنواره دادند هم هفته اکرانشان افزایش یابد تا جلوی هرگونه شائبه گرفته شود.

جدای از تبعیض هایی که در اختصاص سالن،سانس ها و تبلیغات این روزها میان فیلم های روی پرده بسیار دیده می شود اما شورای صنفی نمایش باید عدالت را بین همه فیلم ها رعایت کند.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :