چاپ
واگذاری امور سازمان سینمایی به وزارت کار؟!

30نماایران- رامین کیانفر: محمدمهدی حیدریان بهتر است صراحتا درباره سازوکار قانونی شدن خانه سینما بیشتر تامل کند و در ابتدا جایگاه اصلی و قانونی آنرا تثبیت کند و بعد ماموریت هایش را به آن واگذار کند چرا که خانه سنیما در حداقل اجرای جشن خانه سینما هم نشان داد که سال گذشته نتوانست یک جشن در شان اهالی و اعضایش برگزار کند و در این میان به راستی آزمایی مدیریتی آن باید توجه بیشتری شود.

در حالی که همواره شعار دولت یازدهم و دوازدهم بر پایه واگذاری امور خود به بخش خصوصی و اصناف می چرخد، روز گذشته رییس سازمان سینمایی در اولین نشست خبری اش بعد از یک سال که البته به همت مسئول روابط عمومی جدید خود برگزار شد درباره واگذاری برخی امور به خانه سینما خبر داد که در برنامه جامع سینما که توسط وی تدوین شده است در آن نحوه فعالیت خارج از فضای مشورتی صرف آمده است.

خانه سینما با عنوان جامعه اصناف سینمای ایران پس از بازگشایی مجددش و دیدارهایی که با دکتر ربیعی (وزیر کار) داشتند به این نتیجه رسیدند که ارشاد تنها محلی برای ثبت قانونی نیست و این شائبه وجود خواهد داشت که روزی دوباره سرنوشت انحلال آن به میان بیاید و بعد از این نشست ها بود که هیات مدیره و مدیرعامل خانه سینما، شرط حق رای و کاندیدا شدن در هیات مدیره خانه سینما برای صنوف را ثبت در وزارت کار عنوان کردند، این در حالی است که اساسا فعالیت در وزارت کار با عنوان کارگری باآنچه که در فعالیت اعضای خانه سینما است بسیار متفاوت است و خانه سینما به عنوان نهاد صنفی تنها مرجع اش می تواند وزارت ارشاد باشد.

کانون کارگردانان در غیاب اتحادیه واحد تهیه کنندگی تنها صنفی تلقی می شود که اعضایش تاکنون رای به ثبت در وزارت کار نداده اند و این درحالی است که پادرمیانی هیات مدیره و مدیرعامل خانه سینما هم تاکنون بی نتیجه مانده است و این خانه همچنان به لحاظ قانونی دچار مشکلات ابتدایی قانونی شدن است و چطور می تواند بسیاری از امور محوله سازمان سینمایی را اجرا کند ؟! و این خانه سینما که بیشتر به عنوان صنف باید محلی برای فراهم آوردن امنیت شغلی و رفاهی اعضایش باشد چرا باید به حضور در شوراهای مشورتی و بازویی سازمان سینمایی تبدیل شود!

محمدمهدی حیدریان بهتر است صراحتا درباره سازوکار قانونی شدن خانه سینما بیشتر تامل کند و در ابتدا جایگاه اصلی و قانونی آنرا تثبیت کند و بعد ماموریت هایش را به آن واگذار کند چرا که خانه سنیما در حداقل اجرای جشن خانه سینما هم نشان داد که سال گذشته نتوانست یک جشن در شان اهالی و اعضایش برگزار کند و در این میان به راستی آزمایی مدیریتی آن باید توجه بیشتری شود.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :