چاپ
دانلود قسمت یازدهم «شهرزاد»

30نماایران - فروشگاه مجازی: با آمدن شهرزاد به خانه دیوان سالارها همزمان اتفاقات تازه ای برای فرهاد دماوندی می افتد که موجب نگرانی شهرزاد می شود و این نگرانی در شکل ارتباط او با قباد بی تاثیر نخواهد بود.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :