چاپ
تلاش حیدریان برای چتر واحد تهیه کنندگی با انتصاب!

30نماایران:محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی طی احکام جداگانه ای اعضاء کمیته یکپارچه سازی و ارتقاء نظام تهیه کنندگی در سینما را منصوب کرد.

به گزارش سایت ۳۰نماایران، بزرگترین چالش هر مدیر سازمان سینمایی در دوره های مختلف تلاش برای ایجاد  چتر واحد تهیه کنندگی بوده است و همواره تاریخ نشان داده که ورود هرکدام شان به تعیین سازوکارها موجب توجه به یک قشر همسو شده است، اتفاقی که حیدریان تلاش کرده است با ایجاد یک شعبه دیگر تحت عنوان کمیته یکپارچه سازی و ارتقاء نظام تهیه کنندگی به آن اعتبار ببخشد اما مگر قرار است در این کمیته ها که اعضایشان با حفظ سمت در چندین شورای دیگر هم هستند چه اتفاقی بیافتد؟!

براساس این گزارش، با حکم محمدمهدی حیدریان غلامرضا موسوی،محمد بانکی، سید ضیاء هاشمی ، مسعود اطیابی، مهرداد فرید، کامران قدکچیان، علی آشتیانی پور، منوچهر شاهسواری و علیرضا رضاداد به عنوان اعضاء «کمیته یکپارچه سازی و ارتقاء نظام تهیه کنندگی با ماموریت تنظیم اساسنامه ، ثبت حقوقی و تعیین اعضا بر اساس راهبرد و اهداف مشخص شده» منصوب شدند.
در متن حکم با اشاره به این اهداف آمده است: با اعتقاد به اینکه نظام مقتدر تهیه کنندگی می تواند امنیت سرمایه و توسعه بازار و تضمین حقوق مالکیت معنوی را زیر چتر خلاقیت، نوآوری و گشایش حوزه های موضوعی در افق ارزشی حاکم بر جامعه به واقعیت تبدیل کند امید است با استقرار نظام توانمند تهیه کنندگی حرفه ای به گونه ای عمل شود که ضمن درک دغدغه های ناشی از منافع ملی به قواعد و مناسبات حرفه ای اعتبار بیشتری بخشیده شود.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :