چاپ
سینمای ایران سرپرست می خواهد یا مدیر؟!

30نماایران: در حالی که انتظار می رفت جایگزین محمدمهدی حیدریان تا این ساعت معرفی شود اما همچنان خبر می رسد که وزیر ارشاد برای تصدی سازمان سینمایی به گزینه نهایی نرسیده است و ظرف امروز یا فردا برای ریاست سازمان سینمایی، سرپرست معرفی می کند! اقدامی که برای اولین بار اتفاق می افتد.

در حالی که تصمیم های خارج از سینما منجر به آشفتگی در بدنه سینما می شود، از این رو با پایان مهلت لغو به کارگیری بازنشستگان در پست های مدیریتی و دولتی، محمدمهدی حیدریان برای خروج از ساختمان سازمان سینمایی در بهارستان آماده می شود اما هرچه به پایان مهلت نزدیک می شویم، نشان جدی از وزارت ارشاد برای جایگزین حیدریان دیده نمی شود به طوری که آنقدر این تعلل ادامه داشت تا وزیر ارشاد در اظهار نظری اعلام کند که برای سازمان سینمایی تا پایان هفته سرپرست تعیین می کند!

این عنوان «سرپرست» که بعدها می تواند رییس هم شود را بیشتر در شکل و فرم مدیریت باشگاه های دولتی مان استقلال و پرسپولیس شاهد بود اما به راستی آیا سینمای ایران در این اوضاع کم رونق تولید و بیکاری اکثریت سینماگران که منجر به سبد خالی جشنواره فیلم فجر هم خواهد شد، نیازمند یک مدیر جهادی است یا یک سرپرست موقت با مسئولیت محدود!

در دورانی که فشار تحریم ها و همچنین فراگیر شدن فیلم هایی تحت عنوان کمدی که به سطحی ترین شکلش رسیده است تا سینماداران درباره آن نظر دهند، بیش از آنکه سرپرست بدان واقف شود، یک مدیر با رزومه درخشان می تواند مدیریت آن را برعهده بگیرد.

اما به نظر می رسد این انتخاب چالش های جدی برای وزیر داشته و وی نتوانسته به گزینه ای جدی برای انتخاب قطعی رییس سازمان سینمایی برسد. تنوع اسامی مطرح شده در رسانه ها به عنوان گزینه های ریاست سازمان نیز تایید کننده همین مطلب است. در شرایطی که افرادی همچون انتظامی، احسانی، اربابی و داروغه زاده برای ریاست سازمان مطرح شده است، در میان همین اسامی می توان به گزینه جدی تری رسید تا سینما را به مسیر بهتری برساند، موضوعی که تاکنون صالحی برای آن به نتیجه قطعی نرسیده است، چرا که انتخاب فردی خارج از این چارچوب، سینما را به سرنوشتی می برد که حجت الله ایوبی برد، وضعیت مخدوشی از تضعیف سینما با برنامه های خلع الساعه که تا امروز هم آنها ادامه پیدا کرده است و کیسه ای شده است برای ثروت اندوزی عده ای از محافل سینمایی که ملکیت آنرا به نام خود زدند.

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :