چاپ
بعد از انصراف افخمي / گزينه بعدي اجراي «هفت» كيست؟!

30نماايران: روز گذشته بهروز افخمي با انتشار مصاحبه اي از انصراف خود از اجراي برنامه «هفت» خبر داد.

به گزارش سايت ۳۰نماايران، در حالي كه روز گذشته بهروز افخمي از اجراي برنامه «هفت» كناره گيري كرد اما همچنان گزينه هاي ديگر براي اجراي اين برنامه معرفي نشده است، جسارتي كه تاكنون مديران سيما براي جمع بندي براي يك مجري سينمايي بعد از افخمي نداشته اند، آن هم در شرايطي كه برخي برنامه هاي تازه سينمايي با محورين هفت از ديگر شبكه هاي سيما سردرآوردند.

براساس اين گزارش، طبق شنيده هاي ۳۰نماايران برخي از عوامل قابل نفوذ به مديريت شبكه سه سيما در حال رايزني براي جايگزيني افخمي طبق سليقه هاي خود هستند و برخي ديگر معتقدند كه اساسا شبكه سه ديگر نيازي به برنامه هفت براي اعمال نظرهاي سليقه اي ندارد.

گفتني است، برنامه «هفت» براي آخرين بار همزمان با جشواره سال گذشته توسط رضا رشيدپور اجرا شد كه با حواشي بسياري روبرو شد.

 

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :