چاپ
شفافیت به تعطیلات رفت / شماره کارت مقصد عیدی سازمان سینمایی برای صنوف کدام بود؟!

30نماایران: با توجه به مشکلات معیشتی سخت در سال 97 و همچنین کاهش تولید فیلم در فضای خارج از باند و پول کثیف که در میان عده ای معدودی از سینماگران رواج پیدا کرد، انتظار می رفت که سازمان سینمایی با تخصیص بودجه ای برای شب عید اعضای صنوف سینما تدبیری مانند دولت دهم بیاندیشد، هرچند که شنیده می شود سازمان سینمایی حتی نصف آن مبلغ را هم نتوانسته فراهم کند اما گفته می شود سازمان سینمایی یک میلیارد تومان برای عیدی اعضای صنوف به حساب خانه سینما واریز کرده است که سرنوشت آن هنوز برای اعضا و رسانه ها مجهول باقی مانده است!

به گزارش سایت ۳۰نماایران، جمعه ۲۴ اسفندماه در گزارشی که روی خروجی سایت ۳۰نماایران قرار گرفت (اینجا) از مطالبه برخی سینماگران صحبت کردیم که از زمان بازگشایی خانه سینما، این نهاد صنفی نتوانسته برای شب عید اعضایش تدبیری داشته باشد و در این زمینه نقش منفعل خود را ادامه داده است و صرفا نهاد صنفی برای سران آن تبدیل به محلی برای پاتوق جلسات و برگزاری مراسم ترحیم هنرمندان شده است و در این میان هم یک بانک فیلمنامه ای وجود دارد که با احذ مبلغی که مشخص نیست درآمد آن به کجا می رود و یا حتی از کافه داخل خانه سینما، دکانی برای درآمدزایی فراهم کرده اند اما در این میان توجه به اعضا چه می شود؟!

براساس شنیده ها چند روز بعد از گزارش ۳۰نماایران از عیدی ای که در زمان دولت دهم به سینماگران اختصاص پیدا کرده بود، سازمان سینمایی مبلغ یک میلیارد تومان را به حساب خانه سینما برای عیدی اعضا واریز کرده است و تاکنون چگونگی هزینه کرد آن در بین صنوف سینمایی و اعضا به حلقه مفقوده تبدیل شده است به طوری که برخی از اعضا با تماس های مکرر خواستار شفافیت در این زمینه شده اند و از حسین انتظامی که با شعار شفافیت به سازمان سینمایی آمده است، انتظار دارند که اوج شفافیت وی به انتشار اسامی خبرنگاران متقاضی دیدن فیلم محدود نشود و از تعطیلی نوروزی بیرون بیایند و از خانه سینما نحوه تقسیم آن را مطالبه کند و لیست آنرا منتشر کنند.

 

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :