چاپ
نابودکننده؛ آبروی از دست رفته

30نماایران - حمید غفاریان: «نابود کننده» تا بزرگ شدن و یک فیلم خوب شدن فاصله بسیاری دارد، چراکه آن چیزی که باید در فیلم برای مخاطبش جا بیافتد مجهول است،‌در عین حال که درام اصلی، یعنی انجام چندین اشتباه در جوانی و تاوان دادن آن در میانسالی از درام هایی است که می تواند بسیار جذاب و دلهره آور به لحاظ شخصیتی باشد اما چالش های رفت و آمدی بین زمان ها، منجر به یک عدم انسجام کلی در فضای فیلم شده است.

«نابود کننده» فیلم کرین کوساما یک درام پلیسی است که بدش نمی آید اکشن و از طرف دیگر ملودرام هم باشد اما آنچه که هست یک فیلم کوچک و جمع جور درآمده که باید با دیدن آن یادمان باشد که داریم فیلم می بینیم، چراکه از بازی تا کارگردانی و فیلمبرداری به دنبال روزنه ای هستند تا خودشان را نشان دهند، از نیکول کیدمن که چهره اش را مانند فیلم درخشان «ساعت ها» بهم ریخته است تا یک تجربه ای همانند آن داشته باشد و کارگردانی که با بازی زمان و رفت و آمدها به دنبال نمایش تسلطش بر فیلم است و آنچه که مانده یک بهم ریختگی روایتی است تا به یک پایان رسیده به آغاز فیلم برسیم!

فیلم قصه لاغری دارد که در همین اندازه هم به برخی از همان کلیشه ها وابسته است،بل با بازی نیکول کیدمن نقش مامور پلیسی را دارد که در ابتدای کارش با همکارش به ماموریتی اعزام می شود که در آن لغزش های بسیاری وجود دارد و دست آخر هم در تمام لغزش های ممکنه سربلند بیرون می آید! از طرفی با همکارش وارد رابطه می شود و از سوی دیگر شریک فساد و پول کثیف می شود و در این انتخاب هم با از دست دادن همکارش تنبیه می شود اما روحیه پلشت خودش را حفظ می کند و پول های دزدی را در جایی محبوس می کند و فاصله بین این اتفاق تا انتقام، فاصله ای است که در فیلم مجهول است و این فقدان روایت در فیلم دیده می شود و حتی این تغییر چهره هم در چهره بل مشخص نیست در چه شرایطی بوجود آمده است، آنچه که مشخص است او دوران سختی را سپری کرده است که نتیجه اش دختر ناخلفی است که مقابل او می ایستد و برای حرف های او تره هم خرد نمی کند و در آن سو یک پدر وجود دارد که با حضورش در هر جای فیلم با خودش انفعال می آورد و فیلم هم در ادامه همان وابسته بودن به کلیشه های مرسوم، کریس (معشوقه و همکار بل) را پدر دختر معرفی می کند که در میان تفکرات رسیدن به پول بل از بین رفته است و خیانت همیشه همراه بل بوده و انتقام شاید نقطه ای باشد برای رسیدن به آرامشی که سالهاست از او رخت بسته است.

«نابودکننده» فیلم شلخته ای در تدوین است که در چفت و بست کردن روایت و پلان ها بسیار کم دارد و اون ذات پلشتی حاضر در تیم سایلاس محرز نیست که دو مامور مخفی وارد آن شوند و از طرفی چطور آنقدر راحت سایلاس این دو را قبول می کند و از آن سو صحنه سرقت از بانک توسط سایلاس و اضافه شدن‌ آن دو مامور به طوری که وارد جنگ تن به تن می شود از مواردی است که فیلم را در روایت دچار شلختگی کرده است و آن حس موقعیت در بسیاری جاها متوقف می شود.

«نابود کننده» تا بزرگ شدن و یک فیلم خوب شدن فاصله بسیاری دارد، چراکه آن چیزی که باید در فیلم برای مخاطبش جا بیافتد مجهول است،‌در عین حال که درام اصلی، یعنی انجام چندین اشتباه در جوانی و تاوان دادن آن در میانسالی از درام هایی است که می تواند بسیار جذاب و دلهره آور به لحاظ شخصیتی باشد اما چالش های رفت و آمدی بین زمان ها، منجر به یک عدم انسجام کلی در فضای فیلم شده است.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :