به نام او كه سلام را آفريد

پايگاه خبري،تحليلي ۳۰نماايران در بيستم شهريور ماه سال ۱۳۸۵ با هدف ايجاد يك رسانه مستقل در فضاي اينترنت با رويكرد تغذيه اطلاع رساني مخاطب در حوزه اينترنت آغاز به كار كرد و در سال ۹۲ پس از هفت سال خبررساني مستمر و نياز به تغيير و تحول در طراحي آن به حالت تعليق درآمد اما تحول به اين آساني نبود و بعد از سه سال توانستيم با سيستمي متفاوت از آنچه كه در نسخه قبلي بود بازگرديم اما نكته ناراحت كننده اين بازگشت عدم وجود آرشيو ميليونها خبر و ساير اطلاعات بانك اطلاعاتي نسخه قبلي است.

حال امروز ۱۷ آذرماه سال ۱۳۹۵ فعاليت سايت ۳۰نماايران به شكل رسمي آغاز شده است.وابسته نبودن سايت ۳۰نماايران به هيچ ارگان و نهادي و ارتزاق از بخش خصوصي بزرگترين افتخار ماست.

مديرمسئول،صاحب امتياز و سردبير: حميد غفاريان