آدرس ایمیل:۳۰nemairan.ir@gmail.com

تلفن:۵۵۳۲۸۳۳۰

آدرس:نازی آباد،خیابان بهمنیار،ساختمان مفرح،فاز یک،ط ۲،واحد ۱۰