آدرس ایمیل جهت ارتباط و ارسال خبر:۳۰nemairan.ir@gmail.com

تلفن دفتر:۵۵۳۲۸۳۳۰

موبایل تلگرام: ۰۹۹۰۶۸۶۴۷۷۶

آدرس دفتر سایت :نازی آباد،خیابان بهمنیار،ساختمان مفرح،فاز یک،ط ۲،واحد ۱۰