نوشته هایی با برچسب "اکران"

پایان ماموریت یک شورا؛ نابسمانی اکران

پایان ماموریت یک شورا؛ نابسمانی اکران

30نماایران:سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت:ماموریت شورای صنفی نمایش سال ۹۶ خاتمه پیدا کرده و ماموریت شورای صنفی جدید به شورای صنفی سال ۹۷برمی گردد.

آیین نامه شورای صنفی در انتظار پیشنهادات

آیین نامه شورای صنفی در انتظار پیشنهادات

30نماایران:سخنگوی شورای صنفی نمایش با بیان اینکه امروز(دوشنبه) جلسه شورا برگزار نشد، گفت: تکلیف اکران نوروزی پس از تصویب آیین‌نامه شورای صنفی نمایش مشخص خواهد شد.

بازی با واژه تحریم؛ ترفند تازه برای خبرسازی

بازی با واژه تحریم؛ ترفند تازه برای خبرسازی

30نماایران: خبرسازی تحریم فیلم ها توسط برخی صاحبان سینماها امروزه تبدیل به ترفندی برای تهیه کنندگان شده تا موج خبری اکران فیلمشان همچنان محفوظ باشد.

ریزش بیش از دو میلیون تماشاگر سینما در سال جاری / علت چیست؟

ریزش بیش از دو میلیون تماشاگر سینما در سال جاری / علت چیست؟

30نماایران: با توجه به محافظه تر شدن سینمای ایران در سال گذشته که نمودش در داوری جشنواره مشهود بود و از طرفی گسترش فعالیت گروه مغایر با اقتصاد مرکزی یعنی «هنروتجربه»، سینمای ایران در سال جاری با افت بسیاری مواجه بوده است.