نوستالژی گالری؛ به رنگ ارغوان

نوستالژی گالری؛ به رنگ ارغوان

30نماایران:«به رنگ ارغوان» سیزدهمین فیلم ابراهیم حاتمی کیا محصول سال ۱۳۸۳ است. این فیلم پس از پنج سال توقیف در جشنواره 28 توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کند.