جیمزباند بدون تغییر جنسیت

جیمزباند بدون تغییر جنسیت

30نماایران:باربارا براکلی تهیه‌کننده مجموعه جیمز باند در مصاحبه با گاردین آب پاکی را روی دست هواداران خواهان تغییر جنسیت جیمز باند مامور خیالی سرویس جاسوسی انگلستان ریخت.