«شکل آب» متهم به سرقت ادبی شد!

«شکل آب» متهم به سرقت ادبی شد!

30نماایران: فرزند «پل زیندل» نویسنده برنده پولیتزر ادعا می‌کند که فیلمنامه «شکل آب» بر اساس داستان پدرش نوشته شده و آن را یک دزدی آشکار نامیده است.