«مارگو رابی» در برابر جیمزباند و تارانتینو

«مارگو رابی» در برابر جیمزباند و تارانتینو

30نماایران: مارگو رابی؛ بازیگر کاندیدای نودمین اسکار با دو پیشنهاد جدی برای فیلم تارانتینو و جیمز باند مواجه شده است که هر دو هم اکنون در مرحله پیش تولید هستند.