مورگان فریمن از حمله آمریکا به عراق دفاع می کند!

مورگان فریمن از حمله آمریکا به عراق دفاع می کند!

30نماایران: مورگان فریمن؛ بازیگر بزرگ سینمای آمریکا قرار است در نقش وزیر خارجه دولت جورج بوش بازی کند.