خالق جاودانه «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» از قفس پرید

خالق جاودانه «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» از قفس پرید

30نماایران: کارگردان نامدار برنده جایزه اسکار و خالق آثاری چون «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» و «آمادئوس» در ۸۶ سالگی درگذشت.