درخواست های غیرمعمولی که «جنیفر لارنس» پذیرفت!

درخواست های غیرمعمولی که «جنیفر لارنس» پذیرفت!

30نماایران: در ادامه افشاگری هایی که این روزها در هالیوود ادامه دارد، موفق ترین بازیگر جوان زن که موفق به دریافت اسکار شده است از درخواست های غیرمعمولی که در ابتدای راهش به وی شده است، پرده برداشت.