شروع یک جریان بعد از جم/ «مزدک میرزایی» در ساختمان شبکه ایران اینترنشنال

شروع یک جریان بعد از جم/ «مزدک میرزایی» در ساختمان شبکه ایران اینترنشنال

30نماایران(سینماناب):سرمربی پیشین تراکتور پیوستن مزدک میرزایی را به شبکه ایران اینترنشنال تایید کرد.